Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

20 lipca 2020 13:24 | Aktualności

Uroczyste podpisanie umów w Gminie Rząśnik 17-07-2020r

Dnia 17 lipca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, a Gminą Rząśnik reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego - Wójta Gminy Rząśnik, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Koch o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w formie dotacji dla zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Przedmiotem Umowy jest udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rząśnik”. Całkowita wartość zadania to kwota 85 000,00 zł  (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Podpisano również umowę na udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pomiędzy
Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu, którego działają: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Radosław Rybicki
i  Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Kazimierz Porębski, a Gminą Rząśnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Rząśnik - Pawła Kołodziejskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Bożeny Koch. Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polewna- etap II” . W ramach inwestycji zostanie wykonana droga asflatowa  na długości 793,88 mb.

Przeczytano: 211 razy.| Wydrukuj|Do góry

Uroczyste podpisanie umów w Gminie Rząśnik 17-07-2020

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)