Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

21 lipca 2020 10:31 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zarządzenie nr 36.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku Pani Katarzynie Abramczyk

Zarządzenie nr 36.2020
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 20 lipca 2020r.
 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku Pani Katarzynie Abramczyk
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § llh ust. la pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§1.
 
Przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku Pani Katarzynie Abramczyk
 
§2.
 
Przedłużenie powierzenia stanowiska, o którym mowa w § 1 następuje na okres od 01 września 2020r. do 31 sierpnia 202lr.
 
§3.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przeczytano: 152 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)