Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

28 sierpnia 2020 12:53 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r. poz.713) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 04 września 2020r. o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XXIV sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 30.07.2020r. do 04.09.2020r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
9.    Podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2020– 2028,
b)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2020.
9.    Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku.
10.    Zapytania i wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.                                                              Przewodniczący Rady Gminy w Rząśniku
                                                                                  Grzegorz Gołębiewski

Przeczytano: 205 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)