Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

22 sierpnia 2019 14:48 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 iipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na lokalizowanie na obszarze...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 13:37 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

czytaj więcej »

10 lipca 2019 15:32 | Komunikaty

"Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na polskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej” Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym...

czytaj więcej »

27 czerwca 2019 11:04 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego...

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość