Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

17 czerwca 2019 12:15 | Komunikaty

Informacja o pociągu „Słoneczny”

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni,...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 12:12 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku m

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 15:55 | Komunikaty

INFORMACJA ws. debaty nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy informuje, że na X Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019r. Wójt Gminy Rząśnik przedstawi Raport o stanie gminy za 2018 rok. Zgodnie z art. 28a § 6 i 7 mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos podczas debaty nad raportem winni złożyć pisemne...

czytaj więcej »

30 maja 2019 08:33 | Komunikaty

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce...

czytaj więcej »

21 maja 2019 08:37 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowalnych tj. przebudowę drogi gminnej w msc. Wola Polewna od drogi...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 12:50 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY RZĄŚNIK Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2018, poz.2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik przy ulicy Jesionowej 3 został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność...

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość