Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

09 lutego 2017 10:35 | Komunikaty

Obwieszczenie o postepowaniu administracyjnym

ZP.6040.1.2017 Rząśnik, 2017.02.08 OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym Na podstawie art. 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

02 lutego 2017 14:22 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

17 stycznia 2017 13:35 | Komunikaty

KURS CHEMIZACYJNY

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizuje szkolenie z zakresu : „ Zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy…”. Koszt kursu: podstawowy – 100zł., uzupełniający – 70zł. Zapisy pod nr. tel. 29 742 50 03 lub w UG Rząśnik u Doradcy...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość