Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

03 kwietnia 2019 11:09 | Komunikaty

KOMUNIKAT

dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej

czytaj więcej »

28 marca 2019 08:26 | Komunikaty

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik Gmina Rząśnik zawiadamia, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rząśnik Uchwałą Nr LV.272.2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji spółkom wodnym...

czytaj więcej »

15 lutego 2019 15:32 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 15 lutego 2019r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty ko

czytaj więcej »

13 lutego 2019 10:15 | Komunikaty

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zapraszają wszystkie zainteresowane osoby z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” na bezpłatne szkolenie pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI PRZETWÓRCZE...

czytaj więcej »

07 września 2018 12:40 | Komunikaty

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”

Szanowni Państwo, w imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe...

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość