Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

25 stycznia 2016 13:11 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku mający na celu przyznanie...

czytaj więcej »

22 stycznia 2016 12:30 | Komunikaty

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, ...

czytaj więcej »

22 stycznia 2016 12:07 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego

Rząśnik 22.01.2016 r. S.6220.01.01.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sp. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości...

czytaj więcej »

15 stycznia 2016 15:32 | Komunikaty

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa...

czytaj więcej »

25 listopada 2015 12:38 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.

Wójt Gminy Rząśnik informuje o wydaniu postanowienia nr ZP.6040.6.2.2015 z dnia 19.11.2015 stwierdzającego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej wolnostojącej o obsadzie docelowej dla 140 DJP wraz z niezbedną...

czytaj więcej »

06 listopada 2015 14:35 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach

Rząśnik, dnia 06 listopada 2015r. Ogłoszenie o konsultacjach Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”....

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość