Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

11 grudnia 2017 14:24 | Komunikaty

Zaproszenie na szkolenie

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE

czytaj więcej »

24 listopada 2017 12:33 | Komunikaty

Planowane uprawy maku w 2018 roku

Zgłoś planowane uprawy maku. Zgłaszanie danych do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku. Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 15:24 | Komunikaty

Projekt programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

-Projekt- Uchwały Rady Gminy Rząśnik z dnia … listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

czytaj więcej »

26 maja 2017 15:31 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku mający na celu przyznanie dotacji...

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość