Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

07 września 2018 12:40 | Komunikaty

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”

Szanowni Państwo, w imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2018 15:48 | Komunikaty

Zaproszenie

Zaproszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” serdecznie zaprasza Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na cykl szkoleń Poświęconych naborowi wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie X 2018 Spotkania odbędą się: ... 18.04.2018 godz. 10:00 – Rząśnik...

czytaj więcej »

23 lutego 2018 09:01 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 23 lutego 2018r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie...

czytaj więcej »

21 lutego 2018 09:52 | Komunikaty

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi wywozowej w Leśnictwie Nowiny, działki ew. 548, 555, 547, 554, 539, 546, 538, 545, 537, 544, 536, 543,...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość