Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

15 lutego 2019 15:32 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 15 lutego 2019r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania...

czytaj więcej »

13 lutego 2019 10:15 | Komunikaty

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zapraszają wszystkie zainteresowane osoby z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” na bezpłatne szkolenie pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI PRZETWÓRCZE...

czytaj więcej »

07 września 2018 12:40 | Komunikaty

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”

Szanowni Państwo, w imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość