Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

27 czerwca 2019 11:04 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz na gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku na nieczystości płynne na terenie działki nr ewid. 274 obręb Stary Lubiel, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

Przeczytano: 176 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość