Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

18 lipca 2019 13:37 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204) Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że:

1. Decyzją nr 10/19 z dnia 16 lipca 2019 r. ograniczył sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/13 położona w obrębie PGR Rząśnik gmina Rząśnik poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na przeprowadzenie inwestycji liniowej polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV wraz z kablem światłowodowym

o długości 58,5m, linii kablowych nN-0,4kV o długości 114,5m, dwóch słupów

i przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV o długości 1,4m, przyłącza kablowego nN o długości 29,1m oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN o wymiarach 2,41m x 4,26m i wysokości 2,50m.

Informacje w ww. sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Aleja Róż 2, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20 w godz., tel. 29 743 59 20.

Przeczytano: 162 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość