Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

22 sierpnia 2019 14:48 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 iipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z tarasem oraz niezbędną infrastruktura techniczną, budowę garażu, na działce o nr ew. 212/41, obręb 0011 Nowy Lubiel, gm. Rząśnik, powiat wyszkowski.

Przeczytano: 152 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość