Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

14 maja 2015 12:10 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Obwieszczenie o braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko

 

Rząśnik, 14.05.2015 r.

 

OŚ.6220.1.9.2015

 

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Rząśnik

 

         Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

 uprzejmie informuję, że wydane zostało postanowienie S.6220.1.8.2015 Wójta Gminy Rząśnik

 

z dnia 14 maja 2015 roku o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.”

 

 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu

 

•          przewodów grawitacyjnych o długości 7121 m, przewodów tłocznych o długości 2 600 m i 8 szt. przepompowni w miejscowości Komorowo,

 

•          przewodów grawitacyjnych o długości 900 m, przewodów tłocznych o długości 220 m i 1 szt. przepompowni w miejscowości Wólka Przekory,

 

•          przewodów grawitacyjnych o długości 1485 m, przewodów tłocznych o długości 500 m i 1 szt. przepompowni w miejscowości Wólka Folwark,

 

•          przewodów grawitacyjnych o długości 2891 m w miejscowości Placusin (Wólka Przekory).

 

 Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PVC, studnie rewizyjne z betonu lub z tworzywa. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/130/2004 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu  Gminy Rząśnik, pokój nr 11, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik   w dni robocze w godz. od 8 do 16 a także w BIP Rząśnik pod adresem : www.bip.rzasnik.pl w zakładce Komunikaty lub w zakładce Środowisko Naturalne.

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

 

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik

 

 


Przeczytano: 729 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość