Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

14 maja 2015 12:00 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

O B W I E S Z C Z E N I E

Rząśnik, dnia 14.05.2015 r.

 

 

S.6220.1.7.2015.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy w dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

Wójt Gminy Rząśnik

zawiadamia

 

o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia z dnia 7 maja 2015 r., znak: WOOŚ-II.4240.312.2015.MWA stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.”

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, w godzinach 8.00-16.00 (pokój nr 11).

Przeczytano: 753 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość