Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

29 maja 2015 15:12 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.

Rząśnik, dnia 28.05. 2015 r.

S.6220.1.10.2015

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Rząśnik

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski."- zostało zakończone.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Rząśnik.

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) stronom postępowania, w terminie 14 dni od daty upublicznienia obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi

przedmiotowej sprawy w Urzędzie Gminy Rząśnik, pok. Nr 11 w dni robocze w godz. od 8:00-
16:00.                                                                                                                     

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy ogłoszeń, od dnia 29.05.2015 r do dnia 12.06.2015 r.(14 dni).


 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3.

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 3. a/a

Przeczytano: 719 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość