Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

16 czerwca 2015 13:13 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski”

 

Rząśnik, dnia 16 czerwca 2015 r.

S.6220.1.12.2015

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rząśnik

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - uprzejmie informuję, że wydana została decyzja S.6220.1.11.2015 z dnia 16 maja 2015 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Rząśnik

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami – postanowieniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, pokój nr 11, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w dni robocze od godz. 800 do1600 .

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik, przekazano sołtysom miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Wólka Folwark w celu zapoznania z treścią mieszkańców.

 

 

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3.

2. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Strony zawiadamiane są w trybie art. 49 K.p.a.

3.Sołtysi miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Wólka Folwark - celem zapoznania z treścią obwieszczenia mieszkańców.

4. a/a

 

Przeczytano: 942 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość