Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

06 listopada 2015 14:35 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Rząśnik, dnia 06 listopada 2015r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

 

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brańszczyk do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 20 listopada 2015r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.bip.rzasnik.pl wraz z uzasadnieniem.

Wypełniony formularz można przesłać:

1) listownie – adres: Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik;

2) drogą elektroniczną – adres e-mali: rzasnik@bazagmin.pl;

3) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rząśnik (pokój Nr 14)  w godzinach pracy Urzędu.

Termin konsultacji trwa od 6 listopada 2015r. do 20 listopada 2015r. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Zastępca Wójta Paweł Abramczyk pokój nr 14b tel. (29) 59 29 262.

Przeczytano: 786 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość