Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

15 kwietnia 2016 15:50 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Gminę Wyszków – Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.

Rząśnik, dnia 15.04.2016 r.

S.6220.1.12.2016

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rząśnik

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km”

– zostało zakończone.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Wyszków.

Stronom postępowania, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w Urzędzie Gminy Rząśnik, pok. Nr 11 w dni robocze w godz. od 8 00– 1600.

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy ogłoszeń, od dnia 15. 04.2016 r do dnia 29. 04. 2016 r ( 14 dni ).

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca: Gmina Wyszków

2.Strony postępowania wg akt sprawy.

3. a/a

Przeczytano: 653 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość