Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

05 maja 2016 10:45 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.”

 

Rząśnik, dnia 5 maja 2016 r.

S.6220.1.15.2016

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rząśnik

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  - uprzejmie informuję, że wydana została decyzja S.6220.1.14.2016 z dnia 05 maja 2016 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Wyszków.

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami – Opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, pokój nr 11, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w dni robocze od godz. 800 do1600 .

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rząśnik i Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik i Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, przekazano sołtysom miejscowości Ochudno, Leszczydół Podwielątki i Leszczydół Pustki.

 

 

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca: Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

2.Strony postępowania wg akt sprawy.

3.Sołtys Ochudno, Leszczydół Podwielątki i Leszczydół Pustki - celem zapoznania z treścią obwieszczenia mieszkańców.

4. a/a

Przeczytano: 686 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość