Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

03 sierpnia 2016 15:54 | Komunikaty

Zawiadomienie o wydaniu deczyji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  z 2016r, poz. 353 ze zm), Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia, że w dniu 03 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 4408W Leszczydół Nowiny – Porządzie” na działkach 495, 416, 501, 550, 553, 415 w msc. Ochudno i 505, 99 w  msc. Porządzie

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.rzasnik. pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rząśniku.

Przeczytano: 707 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość