Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

19 grudnia 2014 12:57 | Przetargi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatwoych na terenie Gminy Rząśnik w 2015 roku

Rząśnik: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w 2015 roku Numer ogłoszenia: 261897 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

16 grudnia 2014 13:09 | Przetargi

Zapytanie na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząsnik w 2015 roku

Znak sprawy: ZP.271.33.2014 Rząśnik, 2014.12.16 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EURO Zamawiający: Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty...

czytaj więcej »

11 grudnia 2014 16:44 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 407330 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

18 listopada 2014 16:25 | Przetargi

Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

Rząśnik: Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich Numer ogłoszenia: 378768 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »

03 października 2014 18:48 | Przetargi

Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik - szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych i e-learning - ZMIAN A TERMINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 337816 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329128 - 2014 data 03.10.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

czytaj więcej »

03 października 2014 12:32 | Przetargi

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoszczędne na terenie gminy Rząsnik w 2014 roku

Rząśnik: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 328390 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

11 września 2014 15:06 | Przetargi

Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkól w Rząśniku

Rząśnik: Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkól w Rząśniku Numer ogłoszenia: 303552 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

11 września 2014 14:11 | Przetargi

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2014/2015

Rząśnik: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 303200 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2014 15:46 | Przetargi

Dowoż dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 269600 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 12:32 | Przetargi

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014

Rząśnik dnia 05.08.2014r. Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od 25 sierpnia 2014r. do 30 listopada 2014r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość