Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

04 lipca 2014 13:06 | Przetargi

Unieważnienie postępowania - Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół w Rząśniku - Zmiana ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 225914 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225046 - 2014 data 04.07.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

czytaj więcej »

18 czerwca 2014 14:41 | Przetargi

Remony budynku ZSP w Rząśniku II przetarg

Rząśnik: Remont budynku ZSP w Rząśniku Numer ogłoszenia: 207250 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

czytaj więcej »

03 czerwca 2014 11:30 | Przetargi

Zapytanie ofertowe

Rząśnik, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS.0320.01.01.2014 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. 29 5929 278, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl II....

czytaj więcej »

30 maja 2014 11:58 | Przetargi

Remony budynku ZSP w Rząśniku

Rząśnik: Remont budynku ZSP w Rząśniku Numer ogłoszenia: 183442 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

czytaj więcej »

29 maja 2014 09:22 | Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Plewica, gm.Rząśnik

Rząśnik: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Plewica Numer ogłoszenia: 181138 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

czytaj więcej »

26 maja 2014 11:56 | Przetargi

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VII.2014

Rząśnik, 26.05.2014r. OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VII.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Psycholog, w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego...

czytaj więcej »

26 maja 2014 11:47 | Przetargi

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VII.2014

Rząśnik, 26.05.2014r. OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VII.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Doradca zawodowy w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2014 19:16 | Przetargi

Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 144054 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135146 - 2014 data 18.04.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2014 12:18 | Przetargi

Budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik - ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 126466 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74899 - 2014 data 07.04.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość