Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

23 grudnia 2014 11:05 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zapytanie na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząsnik w 2015 roku

Znak sprawy: ZP.271.34.2014                                                Rząśnik, 2014.12.23

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EURO

 

Zamawiający: Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku,
ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EURO na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik                  w 2015 roku”. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie opatrzonej opisem:

Oferta na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik w  2015 roku                       do dnia 30 grudnia 2014 roku do godz. 09:30   w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3,                             07-205 Rząśnik, pokój nr 5.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2014 o godz. 09:45 w Urzędzie Gminy
w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy

/-/ Paweł Kołodziejski

Załącznik:

  1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.    Wzór umowy -  załącznik nr 3

 

Przeczytano: 911 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość