Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

24 lipca 2020 14:55 | Ogłoszenia

Informacja KWP w Radomiu

Informuję, iż w dniu 22.07.2020 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gv.pl/KWR/zamowienie- publiczne/zamowienia-oiiloszone-z) ogłoszone zostało w trybie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie...

czytaj więcej »

13 lipca 2020 15:52 | Ogłoszenia

Informacja KWP w Radomiu

KPP Wyszków: Zadanie nr 1. Realizacja zaleceń pokontrolnych - wymiana drzwi w PdOZ, montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach depozytu i archiwum; Zadanie nr 2. Dostosowanie pomieszczeń na siłownię

czytaj więcej »

23 kwietnia 2018 14:29 | Ogłoszenia

Staże i praca dla osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji...

czytaj więcej »

13 marca 2018 13:36 | Ogłoszenia

Informacja o naborze nr 1/2018

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" wsp&oa

czytaj więcej »

23 marca 2017 09:01 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

W związku z objęciem od 1 września 2017r. przez Gminę Rząśnik wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat Wójt Gminy Rząśnik zaprasza Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem przez ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie...

czytaj więcej »

05 maja 2014 09:17 | Ogłoszenia

"Wyrównanie szans dla bezrobotnych”

Rząśnik, 30.04.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

czytaj więcej »

01 kwietnia 2014 13:52 | Ogłoszenia

Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,...

czytaj więcej »

20 marca 2014 14:20 | Ogłoszenia

Ogłoszenie konkurs na stanowisko dyrektora: • Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie –Komorowo 37; 07-205 Rząśnik. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i § 2 oraz w§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji...

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)