Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

23 kwietnia 2018 14:29 | Ogłoszenia

Staże i praca dla osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji...

czytaj więcej »

13 marca 2018 13:36 | Ogłoszenia

Informacja o naborze nr 1/2018

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" wsp&oa

czytaj więcej »

23 marca 2017 09:01 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

W związku z objęciem od 1 września 2017r. przez Gminę Rząśnik wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat Wójt Gminy Rząśnik zaprasza Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem przez ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie...

czytaj więcej »

05 maja 2014 09:17 | Ogłoszenia

"Wyrównanie szans dla bezrobotnych”

Rząśnik, 30.04.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

czytaj więcej »

01 kwietnia 2014 13:52 | Ogłoszenia

Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,...

czytaj więcej »

20 marca 2014 14:20 | Ogłoszenia

Ogłoszenie konkurs na stanowisko dyrektora: • Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie –Komorowo 37; 07-205 Rząśnik. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i § 2 oraz w§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji...

czytaj więcej »

02 grudnia 2013 15:58 | Ogłoszenia

Ogłoszenie konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia...

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość