Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

13 marca 2018 13:36 | Ogłoszenia

Informacja o naborze nr 1/2018

lgd.png 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej informuje, że w dniach od 26.III.2018 do 9.IV.2018 r. do godz. 16.00 prowadzone będą nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.

 

Więcej informacji na stronie www.lgdrw.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku, doradztwo świadczone jest w oparciu o regulamin doradztwa. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16.00, telefon (29) 649 18 31, e-mail: biuro@lgdrw.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Przeczytano: 520 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość