Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

10 grudnia 2010 12:34 | Ogłoszenia

INFORMACJA

Szanowni państwo,

na terenie naszego powiatu z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej i przy współpracy władz samorządowych realizowany jest projekt: "Aktywni lokalnie - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, chciałabym zaprosić  państwa do udziału w naszych działaniach. W celu realizacji projektu utworzone zostało biuro - Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, do wypełniania zadań w projekcie oraz do osobistych kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu jest budowa systemu wsparcia organizacji pozarządowych oraz funkcjonalnego otoczenia organizacji sprzyjającego ich rozwojowi.

 

Budżet projektu przewiduje szereg działań, które mają służyć wspieraniu Organizacji Pozarządowych. Między innymi:

•             centrum nasze będzie pełnio rolę inkubatora, w którym będzie można uzyskać informację na temat zakładania, finansowania i zarządzania organizacją;

•             do dyspozycji organizacji będzie sprzęt biurowy ( komputer z podłączeniem do Internetu, fax, drukarka itp.);

•             będą prowadzone w siedzibie biura dyżury eksperckie. Do dyspozycji będzie specjalista ds. finansowo-księgowych, specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych oraz Radca Prawny

•             zorganizowany zostanie cykl spotkań animacyjni - szkoleniowych na rzecz tworzenia partnerstwa przy udziale samorządu i organizacji pozarządowych; 

•             dla członków organizacji pozarządowych oraz dla przedstawicieli administracji samorządowej odbędą się ogólnopolskie bezpłatne szkolenia wyjazdowe.

Przyjęto, że rezultatem projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji lokalnych organizacji pozarządowych oraz wzrost świadomości i wiedzy pracowników administracji publicznej na temat potrzeb i korzyści wynikających ze współpracy z NGO.

Przeczytano: 2057 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość