Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

15 grudnia 2010 09:24 | Ogłoszenia

(*ODWOŁANE...)ZARZĄDZENIE...w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr 210/2010

WÓJTA GMINY RZĄŚNIK

z dnia 11.12.2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r . Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 202/2010 Starosty Wyszkowskiego z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego od godz. 11°° dnia 11.12.2010 r. do odwołania na terenie gminy dla sołectw: Rogóźno, Plewica.

 

§ 2

 

Wprowadzam dyżury w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 16°°. Po godzinach pracy tel. 517 729 357.

 

§ 3

 

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

-  sprawdzić i uaktualnić dokumenty ochrony przed powodzią,

- śledzić poziom wody na rzece Narew,

- monitorować stan wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń technicznych,

- utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia,                                                                                           -przystąpić do realizacji zadań ujętych w Planie Przeciwpowodziowym.

 

§ 4

 

Informacje o sytuacji na terenie gminy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania

Kryzysowego zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wyszkowskiego.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Inspektorowi d/s Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Przeczytano: 1879 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość