Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

30 grudnia 2010 11:49 | Ogłoszenia

(*ODWOŁANE...)ZARZĄDZENIE...w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2010

WÓJTA GMINY RZĄŚNIK

z dnia 29.12.2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r . Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego od godz. 10°° dnia 29.12.2010 r. do odwołania na terenie gminy dla sołectw: Rogóźno, Plewica.

 

§2

 

Wprowadzam dyżury w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 16°°. Po godzinach pracy tel. 517 729 357.

 

§3

 

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

-   sprawdzić i uaktualnić dokumenty ochrony przed powodzią,

-   śledzić poziom wody na rzece Narew,

-   monitorować stan wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń technicznych,

-   utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia,

-przystąpić do realizacji zadań ujętych w Planie Przeciwpowodziowym.

 

§4

 

Informacje o sytuacji na terenie gminy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wyszkowie.

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Przeczytano: 1524 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość