Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

10 kwietnia 2012 15:45 | Ogłoszenia

Obwieszczenie

WPN-II.6320.09.2012.JS

 

OBWIESZCZENIE

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186),

 

zawiadamiam

  

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - Dolina Pilicy PLB 140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, w porozumienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie -Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym - Forty Modlińskie PLH140020, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie -Doliny Wkry i Mławki PLB 140008 oraz Doliny Omulwi i Płodownicy PLB 140005.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z informacją dot. założeń do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych opublikowaną na stronie internetowej http://warszawa.rdos.gov.pl/ w zakładce 'OCHRONA PRZYRODY' - 'Plany zadań ochronnych' - 'Plany zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000 realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09' oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Przeczytano: 1130 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość