Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Archiwum - Aktualności

07 listopada 2005 00:29 | Aktualności

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Rząśnik dn. 03.11.05r. U.G. 7351/4/05. OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami/ Wójt gminy Rząśnik podaje do...

czytaj więcej »

22 lipca 2005 00:29 | Aktualności

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku I. Do konkursu może przystąpić osoba, która: 1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej...

czytaj więcej »

30 maja 2005 00:29 | Aktualności

Uprzejmie zapraszam na trzydziestą pierwszą zwyczajną sesję Rady Gminy w Rząśniku

Uprzejmie zapraszam na trzydziestą pierwszą zwyczajną sesję Rady Gminy w Rząśniku, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2005 roku o godz. 15°° w Zespole Szkól Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2....

czytaj więcej »

22 kwietnia 2005 00:29 | Aktualności

Uprzejmie zapraszam na trzydziestą zwyczajną sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na trzydziestą zwyczajną sesję Rady Gminy w Rząśniku, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2005 roku o godz. 14°° w Zespole Szkól Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie...

czytaj więcej »

21 grudnia 2004 00:29 | Aktualności

Termin XXVII sesji 30 grudnia 2004 roku

Uprzejmie zapraszam na dwudziestą siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy w Rząśniku, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2004 roku o godz. 1000 w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie...

czytaj więcej »

23 listopada 2004 00:29 | Aktualności

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OSTROŁĘCE z dnia 22 listopada 2004 roku

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OSTROŁĘCE z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rząśniku Na podstawie z art. 182 w związku z art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja...

czytaj więcej »

10 listopada 2004 00:29 | Aktualności

Termin XXVI sesji 24 listopada 2004 roku

Uprzejmie zapraszam na dwudziestą szóstą zwyczajną sesję Rady Gminy w Rząśniku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2004 roku o godz. 15.30 w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie...

czytaj więcej »

03 listopada 2004 00:29 | Aktualności

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Rząśnik nr XIII/65/2003...

czytaj więcej »

29 września 2004 00:29 | Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2004 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2004 roku Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.u.z 2003 r.Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) i uchwały Nr XXX/186/2002 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 27 czerwca...

czytaj więcej »

28 czerwca 2004 00:29 | Aktualności

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza konkurs na stanowisko

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza konkurs na stanowisko samodzielny inspektor ds. zamówień publicznych i promocji gminy. 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: a) wykształcenie wyższe ( preferowane prawnicze, lub techniczne z uprawnieniami budowlanymi, albo...

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość