Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Archiwum - Aktualności

15 marca 2004 00:29 | Aktualności

Termin XVIII sesji 22 marca 2004r.

Uprzejmie zapraszam na osiemnastą zwyczajną sesję Rady Gminy w Rząśniku, która odbędzie się w dniu 22 marca 2004 roku o godz. 1500 w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku...

czytaj więcej »

18 lutego 2004 00:29 | Aktualności

Termin XVII sesji 26 luty 2004r

Termin XVII sesji 26 lutego 2004 roku o godz. 15°° w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy. Informacja o działalności...

czytaj więcej »

17 lipca 2003 00:29 | Aktualności

zawiadomienie

Rząśnik, dnia 2003.07.16 "ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz.717 z 2003 roku) Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia, że została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego...

czytaj więcej »

03 lipca 2003 00:29 | Aktualności

Zmiany planu

ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Rząśnik działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2000 roku, Nr 109, poz.1157 zawiadamia, że w miesiącu lipcu 2003 roku na sesji Rady Gminy zostanie podjęta Uchwała zatwierdzająca trzy zmiany...

czytaj więcej »

29 maja 2003 00:29 | Aktualności

Opracowywanie planu

Wójt Gminy Rząśnik przystąpił do opracowywania Planu Zagospoadarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik. Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian w/w planu w terminie do 30.06.2003r

czytaj więcej »

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość