Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Archiwum - Aktualności

07 lutego 2007 00:29

Uprzejmie zapraszam na czwartą zwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy w Rząśniku

Uprzejmie zapraszam na czwartą zwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy w Rząśniku, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2007 roku o godz 1000 w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Rząśnik
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy za 2006 rok.
11. Stan zagrożenia ppoż. Informacja z działalności OSP.
12. Przestrzeganie przepisów porządkowych w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych.
13. Zapytania i wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.

Przeczytano: 1977 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)