Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Archiwum - Aktualności

07 listopada 2005 00:29

INFORMACJA

Rząśnik dn. 03.11.2005r.
U.G. 7331/4/05


INFORMACJA
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz.U Nr. 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 11 października 2005 r., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 181 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsięwzięcia Aapolegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era nr 22536 Pniewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 147 we wsi Wielątki Folwark, gm. Rząśnik.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Przeczytano: 1792 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość