Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Archiwum - Aktualności

07 listopada 2005 00:29

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Rząśnik dn. 04.11.05r.
U.G. 7351/4/05.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychZgodnie z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami/ Wójt gminy Rząśnik podaje do publicznej wiadomości, w dniu 3 listopada 2005 roku na wniosek Gminy Rząśnik zostało wszczęte postępowanie administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Aapolegającego na budowie wodociągu wiejskiego we wsiach: Grądy Polewne, Grodziczno i Nury.


Spełniając wymogi ustawy informuje się, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy.


Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 03.11.2005r.

Przeczytano: 2150 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość