Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Archiwum - Aktualności

22 maja 2007 00:29

Uprzejmie zapraszam na siódmą zwyczajną sesję

Uprzejmie zapraszam na siódmą zwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy w Rząśniku, która odbędzie się w dniu 29 maja 2007 roku
o godz. 1500 w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/33/07 Rady Gminy Rząśnik dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad

Przeczytano: 1703 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość