Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Archiwum - Komunikaty

06 marca 2008 15:00 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zakresu raportu oddziaływania na środowisko

Rząśnik dnia 04.03.2008 r KR/OŚ/7624/2-5/2008 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Rząśnik na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. ) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie...

czytaj więcej »

06 marca 2008 09:00 | Komunikaty

Obwieszcznie o udziale społeczeństwa w postępowaniu o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej

Rząśnik dnia 04.03.2008 r KR/OŚ/7624/2-5/2008 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Rząśnik na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. ) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji...

czytaj więcej »

09 stycznia 2008 00:35 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zakresu raportu oddziaływania na środowisko

Rząśnik dnia,09.01.2008 r. KR/7624/5-6/2008 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98 z 2000 r poz. 1071 ze zm.)...

czytaj więcej »

09 stycznia 2008 00:35 | Komunikaty

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej

Rząśnik dnia,09.01.2008 r. KR/7624/5-6/2008 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98 z 2000 r poz. 1071 ze zm.)...

czytaj więcej »

09 stycznia 2008 00:35 | Komunikaty

Postanowienie o obowiązku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko

Rząśnik dnia 04.01.2008 r. KR/7624/5-5/2008 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 art. 51 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w związku z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

czytaj więcej »

18 grudnia 2007 00:35 | Komunikaty

Przetarg na sprzedaż działki w msc. Rogóżno gm.Rząśnik

WÓJT GMINY RZĄŚNIK Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem 197/1 o powierzchni 0,0038 ha położonej w msc.Rogóżno za cenę 377,00 PLN. Przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2008 roku o godz.1000 w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku. Każdy przystępujący...

czytaj więcej »

18 grudnia 2007 00:35 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Rząśnik dnia 28.11.2007 r. RK/7624/1-7/2007 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuję O podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

czytaj więcej »

20 listopada 2007 00:35 | Komunikaty

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2004 r, nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) Wójt Gminy Rząśnik przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w msc. Rogóźno oznaczoną numerem 197/1 o powierzchni 0,0038 ha. Cena nieruchomości...

czytaj więcej »

27 lipca 2007 00:35 | Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na oczyszczalnię ścieków w Wólce Folwark

Zgodnie z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zmianami ) Wójt Gminy Rząśnik podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 26.07.2007 r. na wniosek Gminy Rząśnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji...

czytaj więcej »

27 lipca 2007 00:35 | Komunikaty

Informacja

Zgodnie z art 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 26.07.2007 r.Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość